YÖNETİM kurulu

SİNEM ÖZGEN

Yönetim Kurulu Başkanı

NECATİ ULAŞTIRICI

Şube Sekreteri

NURİ PEKÇETİN

Şube Saymanı

İLKNUR TETİK

Şube Gelişim ve Motivasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı

KADRİYE YUVACI

Fırsat Alanları ile Etki Yaratmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

NERİMAN DEMİRCİ

Uluslararası Etkileşim ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

MELİH NAS

İş Dünyası Entegrasyonu ve Paydaşlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı