FIRSAT ALANLARI

JCI, üyelerine ihtiyaç duyacakları imkanları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlar.

Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutar.

JCI’ın faaliyetleri ile üyelerine aktif katılımları doğrultusunda sunduğu fırsat alanları sınırsızdır. Bunların önemli bir bölümü dört temel başlık altında aşağıdaki gibi gruplanabilir:

 • Bireysel Gelişim
 • Toplumsal Fırsatlar
 • Uluslararası Fırsatlar
 • İş Dünyası

JCI’ın en önem verdiği alanlardan biri olan bireysel gelişim, yine JCI bünyesinde yer alan Türkiye Eğitim Enstitüsü ile kurumsal bir yapıya sahiptir, bu yapı içerisinde aynı zamanda kendi eğitimcilerini de yetiştirir. Eğitimler liderlik, girişimcilik ve iş planı, toplum önünde konuşma, takım çalışması, münazara teknikleri, iletişim gibi üyelerimizin hem profesyonel hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri becerileri kazandıracak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek konuları içermektedir.

JCI'ı daha doğru anlamak için organize edilen JCI Resmi Eğitimleri;

 • JCI Impact
 • JCI Admin
 • JCI Achieve

Üyelerin bireysel gelişimine katkı sağlamak üzere organize edilen JCI Tavsiye Edilen Eğitimleri

 • Etkili İletişim Kurma Teknikleri
 • Etkin Liderlik
 • Etkili Toplantı Yapma Teknikleri
 • Networking
 • Sunum Teknikleri
 • Proje Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk eğitimleri

Üyelerin bireysel gelişim sürecinde iki ana unsur öne çıkarılmaktadır:

“Learning by doing” (Yaparak Öğrenme) ve “Leadership by example” (Örnek Liderlik)

JCI’da “Yaparak Öğrenme” ile üyelere kalıcı ve verimli eğitimler sunulurken, “Örnek Liderlik” ile üyelerin aşamalı liderlik kariyer geçişlerine olanak tanıyan, gözlemle, yaşayarak kişilik gelişimine ve kendisini yetiştirmesine olanak veren eğitim ve yönetim süreci yaşatılmaktadır.

Bu fırsat alanı üyeye, toplumu için çalışma şansını verir.

Üye toplumun ihtiyaçlarını araştırır ve bu ihtiyaçlara göre projeler organize eder.

Toplumla ve toplumun önemli üyeleri ile tanışma fırsatı daima vardır; ancak bu alandaki en değerli fırsat bir insanın kendi çevresine ve çevresindeki insanlara elle tutulur bir fayda sağlamasıdır.

Toplumda pozitif değişimi sağlamayı kendine amaç edinmiş JCI’ın bu alandaki bazı örnek proje ve faaliyetleri; UNESCO ile ortak yürütülen “Round the Cape” (üniversitede okuyan gençlerin beklentileri ve yönlendirilmeleri ile ilgili proje), gençlerin sigara kullanmamalarını amaçlayan “JCI Against Youth Smoking” gibi uluslararası projelerin yanı sıra, her sene ulusal ve uluslararası areneda gerçekleştirilen, dallarında yaptıkları çalışmalarda en başarılı genci ortaya çıkararak topluma kazandırmak ve çalışmalarını uluslarası platforma taşımak amacını güden TOYP (“En Başarılı On Genç”) organizayonudur.

JCI’ın üyelerine sunduğu diğer bir fırsat alanı ise dünyanın her yerinde üyelerini aynı sıcaklık ve ilgi ile karşılayacak diğer üyelere ulaşıyor olabilmesidir.

Bu alan kanalıyla, JCI üyeleri dünyanın diğer yerlerinde neler olduğu konusunda bilinçlenme sağlayabilirler.

Her yıl yapılan avrupa konferansı ve dünya kongresinde ortak heyecanı paylaşan diğer binlerce JCI üyesi ile gün boyu aynı salonda eğitim alıp, geleceği tartışıp, kalıcı arkadaşlıklar kurabilme fırsatı ve iş imkanları yaratabilme imkanı bulumaktadır.

JCI’ın meydana getirdiği network aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası iş fırsatları yaratmaktadır. Bu sayede üyeler arasında ticaret ve iş ortaklığı yapılabilmektedir.

Üyelerimizin yurt dışında veya içinde varolan iş ağlarını kullanarak, pazar arayışları, iş olanakları yaratma arzuları derneğin sunduğu verimli bağlantılarla daha geniş çaplı ve güvenilir standartlarda gelişmektedir.