YÖNETİM kurulu

NURİ PEKÇETİN

Yönetim Kurulu Başkanı

KADRİYE YUVACI

Şube Sekreteri

NECATİ ULAŞTIRICI

Şube Saymanı

MERVE AKÇAR

Motivasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı

NERİMAN DEMİRCİ

Etkiden Sorumlu Başkan Yardımcısı

SÜLEYMAN FATİH KURUÇ

Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

FEYZİ ÖZBULUT

Paydaşlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı