Tohumdan Ağaca

Ormanlar ve doğa insanların beden ve ruh sağlığı açısından çok önemlidir. Fakat değişen iklim şartlarının olumsuz sonuçları olarak çölleşme zamanla artış göstermektedir. Bizlerde erozyon ve iklim eylemine farkındalık yaratmak, Biyoçeşitlilik kaybını engellemek amacıyla dezavantajlı gruplar ile beraber ellerimizi toprakla birleştiriyoruz. 

Proje yöneticisi Merve Akçar ile bir kaç etapta gerçekleştireceğimiz TOHUMDAN AĞACA projesinin içeriği şöyledir;

* 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü 
Saat:13:30 da Otizmli çocuklarımızla beraber tohum topunu yapacağız.
* 5 Mayıs 2019 Pazar günü Saat:10:30 da hareket edecek otobüs ile Toros Dağlarının kurak olan kısımlarına yapılan tohum toplarını fırlatacağız.
* 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Saat: 13:30 da Disleksili çocuklarımız ve Türkchopper Motorsiklet kulübü ile tohum topunu yapacağız.
* 18 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’a hareket edecek olan Türkchopper ekibi ise “100. Yılda 100 tohum” diyerek tohum toplarımızı Adana’dan Samsun’a kadar kuraklaşan yerlere atacaklar. 

Katılım durumlarınızı Sercan KAPUCU’ya  (0545 221 22 44) bildirmenizi önemle rica ederim.