LET’S SPEAK ENGLISH

Ülke sınırlarının bir çizgiden ibaret kaldığı, bilginin her zamankinden daha hızlı ve kolay ulaşıldığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde yabancı bir dili iyi derecede bilmek de dünya ile entegre olmanın temel koşullarından biri haline gelmiştir. Projemizin ikinci bir amacı ise Eğitimde Fırsat Eşitliğine katkıda bulunmak. "2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması" için, sizlerin desteğine ihtiyacımız var.
İngilizce öğrenirken, eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz ve sizlerden derse katılım bedeli olarak
- Kırmızı kalem
-Kursun kalem
-Silgi/Açacak
- Kuru boya  istiyoruz.
Dilediğiniz kadar getirebilirsiniz.